Alles op een rijtje

Contact, waar, wanneer!

Als ge ons persé wilt meelen....

14 + 3 =

ContacT

Als je het bestuur een mail wilt sturen dan kan dat eenvoudig met het formulier hier links op de pagina, voor de adressen van het secretariaat en de penningmeester klik je hier en scroll je naar rechts onder…

Smoelenboek

Blijf altijd op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen, wijzigingen etc. door het liken van Pothuusburg op Faceboek, kijk ook eens naar de Jeug van Pothuusburg.

Belangrijke data

706-11 Onthulling Tit(i)a
10-11 Onthulling jeugdprins(es)
— Prinsenbal,
4,5 en 6 -02 Pronkzittingen

Bovenstaande allen in het Catharinahof te Grave. 

27-02 Receptie in de Pothuusburcht te Grave.

Let op de op dat moment geldende toegangs voorwaarden.

Iets minder belangrijke, zéér belanrijke mensen tongue-out

Jeugdcommissie:

Linda van Hest
jeugd@pothuusburg.nl

Pronkzittingscommissie:

Roel Nijsten
pronkzittingen@pothuusburg.nl

Optochtcommissie:

Ton v/d Biezen
0486-422667
optocht@pothuusburg.nl

Raad van Elf:


vorst@pothuusburg.nl

Senatoren convent

Roland Wolters

Prinsen commissie

Menno ter Horst
voorzitter@pothuusburg.nl 


vorst@pothuusburg.nl

Mertbloazers:

Geert Broens

Dansgarde:

Wilma van der Vliet (Begeleiding)
06-53261715

Debbie Mol (Begeleiding)

Commissie Krant:

Jan Nuijen
pothuusburgercourant@pothuusburg.nl

Leden administratie :

Toon Jagers
Tel: 0486-471610
a.jagers@ziggo.nl