Aanmelden Optocht 2020

Maandag 24 februari aanvang 13:41

Aanmelding Pothuusburg optocht 2020

3 + 1 =

Ondergetekende schrijft hierbij in als deelnemer aan de optocht van carnavalsvereniging Pothuusburg. Tevens verklaart ondergetekende zich akkoord
met de Notitie Richtlijn Carnavalsoptochten van de gemeente Grave én met het Reglement van de optocht van carnavalsvereniging Pothuusburg.

Formulieren kunnen tot uiterlijk zondag 23 februari 12:00 ingestuurd worden!